Loading

Nâng cấp ANCMedia Player cho trang phim

18 comments
Như đã được giới thiệu trên FD Blog : ANCMedia v.2, đã được rất nhiều người chú ý. Tuy nhiên nó vẫn còn nhiều điểm cần phải sửa và nâng cấp. Không phụ lòng mọi người, mình đã dành một ngày chủ nhật quý báu của mình để nâng cấp lên ANCMedia v.3.

Trong v.3 mình tập trung nâng cấp các yêu cầu của bạn.
  1. Nâng cấp các server tăng nhiều hơn.
  2. Thêm logo cho trình player.
  3. Link id cho phim. (Đang phát triển.)
Các bạn có thể xem qua dưới đây.

Xem Demo

1. Cài đặt

Giống version 2, tuy nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều.

Vẫn thêm 2 thẻ div có id lần lượt vào temp của bạn.

<div id="anc_pl" ></div>
<div id="anc_tp" ></div>

Tuỳ ý bạn đặt nhé, không quan trọng là nó phải nằm ở đâu, chủ yếu người xem trang bạn dễ sử dụng hơn.

Tiếp đó, thêm đoạn code sau trước </body>


<script src="http://anhnc.googlecode.com/svn/trunk/ver2/ancmedia.js"></script> <script>
//<![CDATA[

var anc = {
    width : "80%", height : "450", id1: "Blog1", id2:"anc_pl",id3: "anc_tp", home: "Maphim.net",
    logo : "http://2.bp.blogspot.com/-xwLxZaIcs8k/Tr6g09EcZaI/AAAAAAAABSo/12m5iuww1Qo/s1600/logo_2.png"
 };
ANCMedia.call(anc);
M.pl(M.r());

//]]>
</script>

Giải thích thêm :

width:  chiều rộng của player (đơn vị px, cm, em, %...)
height: chiều cao của player (đơn vị px, cm, em, %...)
id1 :     id chứa ShortCode dạng [id], <id>
id2 :     id chưa Player
id3 :     hiển thị tập phim.
logo:    logo site của bạn add cho player.
home : hiển thị tên server cho link .mp4, một link (tức chế độ xem Full) bằng domain của bạn.2. Sử dụng

Để tránh một số lỗi mà các bạn đang than vãn về hiển thị của ANCMedia, mình đã fix lại cách post phim. Các bạn có thể dùng cả 2 cách sau.

1. <id>Link phim</id>
2. [id]Link phim[/id]

Sử dụng cách mới đó là <id>, các bạn thêm vào temp của mình một định nghĩa CSS cho thẻ <id> là color trùng với màu nền trang của bạn. VD: Site mình là http://maphim.net, có màu nền là #F0f0f0. Vậy mình phải thêm vào CSS là

id{color: #F0f0f0; display: none; background: #F0f0f0;}

Nếu ai chưa hiểu cách post có thể qua ANCMedia v.2 để xem, mình không giới thiệu lại nữa.

Hỗ trợ các server sau :
"google.com","nhaccuatui.com","clip.vn","phimvang.org",".mp4",".flv","banbe.net","youtube.com","videobb.com","novamov.com","vidxden.com","2shared.com","4shared.com","cyworld.vn","dailymotion.com","videozer.com

Dạng link post phim:

 http://www.youtube.com/watch?v=Qigx0HbS7bA
http://videobb.com/video/hn6WGrQcNnOu
http://www.novamov.com/video/4ysd2p7v16db7
http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/detail/homeid/12001054026/post/5408/Warrior 2011 clip1
http://www.vidxden.com/s0c5muac9igy/Kido_Night_01.flv.html
http://banbe.net/1172070183/video/index/detail/id/8890
http://video.google.com/videoplay?docid=-8153436258414727634
http://clip.vn/watch/MC-Tran-Thanh-the-hien-tai-nang-ca-hat,hdOl?fea-id=181
http://phimvang.org/xem-phim/hung-dong-the-twilight-saga-breaking-dawn-part-1-2011/sv6/28201111.html
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=IU5yMLjZEx3U
http://www.4shared.com/video/8h74u-Bw/vietsub_ky_bang_ha.html
http://123.30.111.58/phim/jimmy/m2/OldMasterQandLittleOceanTiger2011_111126.mp4?start=0Riêng server .flv bạn có thể sửa thành đuôi link post phim thành .anc thì mới chạy được. Xin lỗi vì bất tiện này.

3. Kết
*  Hiện tại đã có tới 15 server đã được cập nhật, tiến tới sẽ tăng số server lên thành 60, đáp ứng hết nhu cầu của các bạn.
* Tiếp tục phát triển nâng cấp chức năng link id.
* Phát triển chế độ bảo mật cho link phim. Hiện tại đang được sử dụng tại http://maphim.net.

Update: Fix chức năng hiển thị tên server.

*Nếu bạn post link dạng <id>Tên phim(Hoặc tập số bao nhiêu);link phim;linkphim2...|</id>

- Post phim để tên thì các part có cùng tên với nó sẽ hiển thị chung có dạng "Ten-1", "Ten-2"..


Code
<id>Media;link1;link2;link3|</id>
Hiển thị
Media-1| Media-2| Media-3

- Post phim để số thì sao.

Code
<id>1;link1;link2;link3|</id>
Hiển thị
1a| 1b| 1c


* Nâng cấp thêm Gdata Youtube, lấy playlist trên Youtube, các bạn paste id Gdata với dạng :

anc.yl/id Gdata -- > Tester


Chúc bạn thành công !

18 comments: