Loading

Hướng dẫn cách tạo file ẩn

7 comments
Hướng dẫn cách tạo file ẩn

Bạn có một vài file tế nhị, hay quan trọng cần bảo mật và không muốn ai đó xem. Có hai cách để bạn thực hiện là "ẩn file" và "tạo mật khẩu". Đối với cách "tạo mật khẩu" thì đòi hỏi bạn phải có phần mềm, mà thường thì các phần mềm này có bản quyền và bạn phải mua. Nhưng đối với file nhỏ thì bạn có thể tạo nén và đặt mật khẩu bằng phần mềm Winrar. Sau đây là hướng dẫn ẩn file

Bước 1: Click chuột phải vào file cần ẩn >>> chọn "Properties" >>> chọn "Hiden"
Ảnh: Hướng dẫn cách tạo file ẩn

Bước 2: Trên thanh menu chọn "Tools" >>> chọn "Forder Options"


>>> chọn tap "View" >>> chọn "Do not show hidden files and folders" >>> "OK"


Nếu bạn muốn thấy file ẩn thì chọn "Show hidden files and folder"

Hướng dẫn cách tạo file ẩn by huongdanblog.com

7 comments:

rasheed said...
March 4, 2019 at 3:19 PM