Loading

Theme DJ Blogger Bay68Club - Đẳng cấp DJ Blogger

4 comments

Share full xml hiện tại mình đang dùng giao diện matxac cực đẹp và chuẩn.
Trước mình hạn chế bị người khác rip theme nên css có vẻ khủng bố ^^ . Ai sài vui lòng để lại Design

Demo: http://www.bay68.com

Download direct link

Để Post nhạc  nên post theo cấu trúc sau để hiện thị cho đẹp ở rss và search google

Thông tin Track list
[m]linkzipyshare[/m] [/m]
(Link nhạc luôn phải được đặt trong thẻ [m][/m])
Nên post Track list rồi đến redmore cuối cùng là link để tránh rip data (ai chưa biết hãy xem ở bài trước). Như vậy nếu bị rip chỉ rip đc Track list mà ko lấy được link.
Hiện tai JS này không thể play ở IE6 vì vậy mình đã làm 1 thông báo lỗi khi có người sử dụng IE6 để nghe nhạc.

Hỗ trợ play các kiểu link sau:
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gio-Lanh-Cao-Thai-Son/ZWZD7EO0.html
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eYY7QIkAx4
    http://nhacso.net/nghe-nhac/honey-honey.WVBZVktX.html
    http://www29.zippyshare.com/v/84705837/file.html
    http://hn.nhac.vui.vn/em-luon-o-trong-tam-tri-anh-the-men-m198386c3p5314.html
    http://musik.soha.vn/mp3/decv89hwexo/Be-My-Baby-Wonder-Girls.html
    http://s1.chacha.vn/audio/mp3/0/0/85/87785.mp3
    http://www.youtube.com/watch?v=_wr12xYqQHw
Nếu blog có Thành viên post nhạc vào chỉnh sửa HTML tìm js sau để add avatar:
<script type='text/javascript'>
function djbay68 (post) { dj = new Array()
dj[0] = &quot;<img border='0' src='http://4.bp.blogspot.com/-FlWak9nJpM0/TtJFVo-oeBI/AAAAAAAAAh4/-bwdIN4NO6I/s1600/HelloXimo.png' style='width:120px;height:120px'/>&quot;
dj[1] = &quot;<img border='0' src='http://3.bp.blogspot.com/-sUhAUBtyp-I/TtJH6Wc-3dI/AAAAAAAAAiA/4s41lLxgqLU/s1600/nguagovt.jpg' style='width:120px;height:120px'/>&quot;
dj[2] = &quot;<img border='0' src=Link ảnh Author2' style='width:120px;height:120px'/>&quot;
dj[3] = &quot;<img border='0' src=Link ảnh Author3' style='width:120px;height:120px'/>&quot;

if (post == &quot;HelloXimo&quot;) {document.write(dj[0]);}
if (post == &quot;nguagovt&quot;) {document.write(dj[1]);}
if (post == &quot;TenAuthor2&quot;) {document.write(dj[2]);}
if (post == &quot;TenAuthor3&quot;) {document.write(dj[3]);}
}
</script>   

Cứ như vậy add avatar là xong max blogger là 100 người :)

Random songs vào Thiết kế -> Phần tử trang -> Chỉnh sửa  widget Random songs  thêm:
Chú ý: Chỉ thêm khi có hơn 10 bài viết ko là load trang treo
<ul>
<script type='text/javascript'>
var rdp_numposts=8;
var rdp_snippet_length=150;
var rdp_info='no';
var rdp_comment='Nhận xét';
var rdp_disable='Tắt Nhận xét';
var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
</script>
<script type='text/javascript'>
function random_posts(json){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"}}};document.write('<li>');document.write('<div><a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_snippet+'">'+rdp_posttitle+'</a></div>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span>'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</span>'}document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};
</script>
</ul>

Để hiện thị icon Video, Hot, New khi post bài các bạn tạo thêm Label tương ứng muốn hiện là : Video, Hot, New nhé
Vậy là bạn đã có 1 site DJ

4 comments:

mary said...
July 4, 2019 at 6:50 PM


نقل عفش الكويت شركة نقل عفش الكويت
فني صحي الكويت فني صحي الكويت
شركة تسليك مجارى الكويت شركة تسليك مجارى الكويت
سباك الكويت سباك الكويت