Loading

Hướng dẫn truy cập các website bi chặn

5 comments
Hướng dẫn truy cập các website bi chặn
Để truy cập vào một website bị chặn do đó là website người lớn hay các website mà Vietnam không chấp nhận, nên những người quản lý đã dựng nên một bức tường ngăn cấm bạn. Nhưng đôi khi bạn vào website với múc đích chính đáng chẳn hạn như vào facebook thì việc làm ngăn chặn này không thể chấp nhận được. Sau đây là một vài cách bạn có thể leo qua bức tường vô hình đó.Cách 1: truy cập gián tiếp thông qua trang web Hidemyass.com

http://hidemyass.com/

Cách 2: truy cập gián tiếp thông qua công cụ dịch của google
http://translate.google.com

Hướng dẫn truy cập các website bi chặn

5 comments: