Loading

Hướng dẫn tắt và mở tường lửa trong window

5 comments
Hướng dẫn tắt và mở tường lửa trong window
Bạn vào Control panel >>> chọn Windows Firewall >>> chọn tắt hoạc mở >>> OKHướng dẫn tắt và mở tường lửa trong window

5 comments:

midi haytham said...
September 7, 2015 at 9:17 AM
This comment has been removed by the author.
midi haytham said...
September 7, 2015 at 9:17 AM
This comment has been removed by the author.
midi haytham said...
September 7, 2015 at 9:17 AM
This comment has been removed by the author.