Loading

Hướng dẫn đổi trình duyệt web mặc định

5 comments

Hướng dẫn đổi trình duyệt web mặc định

Mỗi lần khi có những cập nhật lớn xảy ra với trình duyệt web của bạn, nó có thể thay đổi cả giao diện sử dụng trình duyệt. Trong thực tế, nếu những thay đổi lớn đó ảnh hưởng đến truy cập của bạn và lúc này thậm chí bạn có thể muốn từ bỏ trình duyệt mặc định của bạn và thay vào một trình duyệt mới. Dưới đây, sẽ giúp bạn thiết lập trình duyệt mặc định trong Windows 7 cũng như để thiết lập một số các trình duyệt phổ biến khác.


Nếu bạn đang sử dụng Windows 7, bạn có thể thiết lập trình duyệt mặc định bằng cách nhấp vào Start Menu

Từ đó, nhấp vào nút Control Panel.

Tiếp theo, bạn nhấp vào tiêu đề "Programs".

Sau đó, nhấp tiếp vào "Set your default programs" từ Default Programs.

Bạn sẽ mất một vài giây khi bất kì phần mềm mặc định được thiết lập. Sau khi nạp, bạn có thể di chuyển đến các chương trình và tìm thấy trình duyệt mà bạn muốn thực hiện chế độ mặc định cho nó. Một khi bạn tìm thấy nó, click vào nó để tải các thiết lập mặc định.

Hướng dẫn đổi trình duyệt web mặc định

5 comments: