Loading

Hướng dẫn đổi tên trên facebook

1 comments
Hướng dẫn đổi tên trên facebook

1. Vào Account settings -> Đổi sang 1 cái tên cũ đã
2. Ở trong Account settings, bên dưới có cái Deactive accounts -> Click
3. Nó hỏi lý do gì thì click vào My account was hacked, click tiếp vào Here
4. Làm theo hướng dẫn của FB và đổi tên

Hướng dẫn đổi tên trên facebook

**************************

Hướng dân đổi tên facebook (cách 2)
 • 1

  Vào Tài khoản, chọn Thiết lập tài khoản:

  rubikxoay

 • 2

  Bấm vào từ Khoá trong mục Khoá tài khoản

  rubikxoay

  Hoặc nếu trong fb phiên bản mới, bạn click vào Deactive your account

  rubikxoay

 • 3

  Tick vào ô Tài khoản của tôi đã bị hack, sau đó bấm vào You can secure your account tại đây.

  rubikxoay

 • 4

  Bấm vào Secure your Account

  rubikxoay

 • 5

  Bấm vào Tiếp tục

  rubikxoay

 • 6

  Nhập mật khẩu mới (phải khác mật khẩu cũ, sau khi đổi tên xong, bạn có thể đổi lại mật khẩu cũ)

  rubikxoay

 • 7

  Tick vào các ô vuông như trong hình rồi bấm Tiếp tục

  rubikxoay

 • 8

  Bấm Tiếp tục

  rubikxoay

 • 9

  Bấm vào Change ở cạnh tên cũ của bạn

  rubikxoay

 • 10

  Nhập tên mới mà bạn muốn sử dụng! (Lưu ý là FB sẽ để Tên ở trước họ) Sau đó bấm Save and Continue

  rubikxoay

 • 11

  Và bước cuối cùng, bấm Đăng nhập và xem thành quả của mình!

  rubikxoay

1 comments:

mary said...
October 3, 2019 at 11:26 PM