Loading

Hướng dẫn lấy lại biểu tượng internet IE

6 comments
Bị mất biểu tượng internet IE
Hướng dẫn lấy lại biểu tượng internet sau khi bị mất

Bạn làm như sau:
Control panel -> add or remove programs -> add/remove windows components -> check vào ô Internet explorer -> next -> OK
Hướng dẫn lấy lại biểu tượng internet sau khi bị mất

6 comments: