Loading

Hướng dẫn lấy lại biểu tượng internet IE

16 comments
Bị mất biểu tượng internet IE
Hướng dẫn lấy lại biểu tượng internet sau khi bị mất

Bạn làm như sau:
Control panel -> add or remove programs -> add/remove windows components -> check vào ô Internet explorer -> next -> OK
Hướng dẫn lấy lại biểu tượng internet sau khi bị mất

16 comments: