Loading

Cách làm cung tên từ bút bi

26 comments


Chuẩn bị :
1/ 1 cây bút đầy đủ các thứ sau !
2/giây thung
Khoan lỗ bút ! và dùng ngỏi bút đâm ngang

 Buộc dây thung vào ! và tên là ngồi viết 


26 comments: