Loading

Cách mở shop bán hàng chuyên nghiệp blogspot

17 comments
Với hướng dẫn này của khoa thì giờ đây việc kinh doanh trên mạng của mấy bạn sẽ cực kỳ đơn giản !
Blogger Store v.2
Live demo ( việt hóa
)


Dowload 
có 2 file 1 giao diện, 1 bài viết demo
pass:toilam.com
Features Details Yes/No Qty Features Descriptions
Columns Yes 2 2 Columns Layout, 4 Column Post, Gallery style
Sidebars Yes 1 1 Right Sidebar
Slider Yes 1 jQuery Carousel Fred
Menu Yes 2 Two Dropdown Superfish Menu
Widget Ready Yes 3 ShoppingCart, Social bookmark and Search form
Footer Column No - -
Vì sao chọn blogger ?
  1. Không tốn tiền host
  2. luôn ổn định
  3. khỏi lo về mặt kỹ thuật
  4. luôn được toilam.com giúp đỡ
  5. Nếu các bạn muốn kinh doanh thì phải mua domain để tạo sự tinh tưởng cho người mua ! cũng rẻ mà cool


Shop online miễn phí Shop online miễn phí


INSTALL THE TEMPLATE ( cài đặt template )

Dowload file trên về , giải nén ra 2 file ! truy cập vào blogger ,và chọn blog cần làm shop ! 1 acc blogger có thể tạo nhiều blog .

Các bạn chọn giao diện quảng lý blogger ở chế độ mới ở phía trên site blogger ! vì chúng tôi dựa theo đó hướng dẫn !

sau khi login vào ! các bạn chọn menu "mẫu" -> "Sao lưu , Khôi phục"-> chọn nút brown -> chọn file Shoponlinetoilam.com ->tải lên.
Download the file, extract file to spesific folder on your computer, login to your blogger account and select one blog that will be installed with this template, click on template menu and point your eyes to upper right corner, you will see Backup/Restore options.. Click that button and select the XML file from your directories and click upload.

After the template installed succesfully, now it’s time to start a costumizations..
sau khi cài đặt hoàn tất , bây giờ vào phần chỉnh sữa.

CUSTOMIZE THE TEMPLATE

1. Shopping Cart Setting ( chỉnh sửa shop)
The code for Shopping Cart setting is appear after opening
Các bạn chọn menu bên trái "mẫu" -> "chỉnh sửa html "
,it look like :
các bạn tìm kiếm dòng

//<!--[CDATA[
/* SIMPLE CART SETTING
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*/
simpleCart.email = 'okmen22@gmail.com';
simpleCart.checkoutTo = PayPal;
simpleCart.currency = USD;
simpleCart.cartHeaders = ['name','thumb_image','Quantity_input','increment',  'decrement','Total'];
//]]>

simpleCart.email
Replace with your email address.
Chỉnh lại email cho đúng với email paypal của bạn !
simpleCart.checkoutTo ( cổng thanh toán ) mặc định là paypal
It have three payment method options, Paypal, GoogleCheckout and Email method. But for blogger only can using Paypal and GoogleCheckout only because using Email methode it required PHP code.
simpleCart.currency ( giá trị đồng tiền ) mặc định là usd vì ko có vnd.
You can set the currency by replace this line with your currency, sample usage if you using Poundsterling Currency:
simpleCart.currency = GBP;
List of available currency is located on download folder. and specifically for Indonesian Rupiah you can set to IDR, but it just a fake because Indonesian Rupiah currently not listed on paypal.
simpleCart.cartHeaders
No required any customize here.
vui lòng không chỉnh sửa
2. Customize Background and text ( chỉnh sửa phông nền và chữ )
các bạn truy cập "Mẫu" -> tùy chỉnh -> nâng cao

bạn có thể thay màu nền ! thay màu chữ v.v.v.


This template is support for Advanced Blogger Template Designer and available for 3 customizations:
a. Body Background Color
b. Main Menu Background Color
c. Text Link Color
d. Blog Description Color
e. ShoppingCart Border Color
f. ShoppingCart Background Color
Now lets customize yor template color scheme, click Customize and you will redirect to Blogger Template Designer. You can see the option on screenshot below :
3. Dropdown Menu and Social Menu ( menu và thanh ngan )
I’m using jQuery superfish menu for drowpdown menu, superfish make it have smooth animate.
a. Top Dropdown Menu. ( menu đầu trang )
For edit link on top menu, find code like this :
</head>
<body><div class='clearfix' id='container'>
<div id='top-bar'>
<ul id='top-nav'>
<li><a href='#'>Trang trủ</a></li>
<li><a href='#'>Sản phẩm</a>
    <ul class='sub-menu'>
    <li><a href='#'>Sản phẩm 1</a></li>
    <li><a href='#'>Sản phẩm 2</a></li>
    <li><a href='#'>Sản phẩm 3</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href='#'>Liên hệ</a></li>
<li><a href='#'>Giới thiệu</a></li>
</ul>
    
chỉnh sửa lại cho phù hợp ! tạo thêm trang con rồi chèn link vào chỗ dấu #
b. Main Dropdown Menu. ( menu giữa )
<ul class='nav'>
<li><a class='current' href='/'>Home</a></li>
<li><a href='#'>Danh mục sản phẩm</a>
    <ul>
    <li><a href='#'>máy ảnh</a></li>
    <li><a href='#'>Gadget</a></li>
    <li><a href='#'>Điện tử</a></li>
    <li><a href='#'>Điện thoại</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href='http://toilam.com'>Hướng dẫn</a></li>
<li><a href='http://toilam.com/news/cach-lam-dien-tu/Cach-mo-shop-ban-hang-chuyen-nghiep-blogspot-221/'>Mở shop</a></li>
</ul>
các bạn chỉnh thêm thẻ ! và copy link đưa vào dấu # và sửa lại danh mục
c. Social Menu ( mạng xã hội )
<ul id='top_social'>
<li class='social_facebook'>
<a href='#' tooltip='facebook'><span>facebook</span></a></li>
<li class='social_twitter'>
<a href='#' tooltip='twitter'><span>twitter</span></a></li>
<li class='social_linkedin'>
<a href='#' tooltip='linkedin'><span>linkedin</span></a></li>
<li class='social_rss'>
<a href='#' tooltip='linkedin'><span>linkedin</span></a></li>
</ul>
các bạn copy link mạng xã hội của mình bỏ vào #
4. Featured Content

As you know my framework is using Automatic Slider or Featured Content on all my template with JavaScript, this is a new revolutions for blogger.
How to activate the slider?
For default it will showing your latest post, and you can change to showing your post by spesific label/category or showing post from another blog. I’m using two following code for it.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
random = true;
product_image = new Array();
product_image[0] = "/noimage.png"; // Hình hiện thị khi sản phẩm ko có hình.
product_image_width = 250; // Chiều rộng của hình.
product_image_height = 260; // Chiều cao của hình.
product_image_number = 9; // Số lượng hình chạy ngan.
//]]>
</script>
and
<script src='/feeds/posts/default?orderby=updated&amp;alt=json-in-script&amp;callback=featured_product' type='text/javascript'/>
How to make it showing your post by spesific label/category?
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/YOUR LABEL HERE?orderby=updated&amp;alt=json-in-script&amp;callback=featured_product"></script>
How to displaying post from another blog?
<script src='BLOG URL/feeds/posts/default?orderby=updated&amp;alt=json-in-script&amp;callback=featured_product' type='text/javascript'/>

POSTING ( đăng bài , sản phẩm )

After  finished with customizable templates now is the time to try to create a post.
sau khi chỉnh sửa xong hết thì bây giờ đến phần đang sản phẩm
Notes : This template is required template post for best result.
1. Create a template post.
Go to Setting and select Post and Comments options, copy the template post bellow to your template post field.
các bạn vào menu "Cài đặt" ->"bài đăng và nhận xét" -> mẫu bài đăng copy cái dưới past vào lưu lại
<div class="item_image">
<img border="0" class="item_thumb" src="product_image.jpg" />
<span class="item_price">$00.00</span>
</div>
<a target="_blank" href="https://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=(Email)&product_name=(Madonhang)&price=(Tổng giá trị)&return_url=(URLthanhtoanthanhcong)&comments=(ghichuvedonhang)" ><img src="https://www.nganluong.vn/data/images/buttons/3.gif"  border="0" /></a>

<div class="item_Description">
Thông Tin :
</div>

2. Create a Post ( bắt đầu đăng bài mới )
Now lets start to create one test post.
Step 1. Create Product Title ( đánh tiêu đề sản phẩm vào phần " tiêu đề bài viết"
Give the title for this post on Post Title field. Example : Product 1.
Note : this title will used for product name on ShoppingCart, so i suggest to create short title.
Step 2. Create Product Image and Thumbnail ( tạo ảnh cho sản phẩm )
Upload an image as usual, set the field to HTML and copy the image URL, then paste it to your template post, recommended to use square image size ex : 140×140
upload hình ảnh lên blogger ! chuyển qua chế độ html và chèn link vào ! xem vd :
Example :
<div class="item_image">
<img border="0" class="item_thumb" src="http://example.com/product_image.jpg" />
</div>
Step 3. Set The Price ( đặt giá tiền tính = đô USD)
Set your product price using span tag after image.
Example(ví dụ) :
<div class="item_image">
<img border="0" class="item_thumb" src="http://example.com/product_image.jpg" />
<span class="item_price">$00.00</span>
</div>
Step 4. Product Descriptions ( thông tin)
Give a description for your product by using div tag.
chèn thông tin vào thẻ div như vd
Example :
<div class="item_Description">
Mauris sit amet orci arcu, nec imperdiet quam. Praesent luctus orci sit amet lectus accumsan id auctor purus rhoncus. In lorem dui, bibendum sit amet tempor vitae, tincidunt eu nulla.
</div>
Step 5: chèn thanh toán ngân lượng .
tạo 1 tài khoản nganluong.vn

<a target="_blank" href="https://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=(Email chính tài khoản nhận tiền)&product_name=(Mã đơn đặt hàng)&price=(Tổng giá trị)&return_url=(URL thanh toán thành công)&comments=(Ghi chú về đơn hàng)" ><img src="https://www.nganluong.vn/data/images/buttons/3.gif"  border="0" /></a>
Xem thêm hướng dẫn tại ngânluong.vn
Step 6. Publish ( xuất bản)
check back all the code from your post and make sure everything is arranged properly. And whole should look like this
kiểm tra lại lần cuối rồi nhấn nút "xuất bản "
<div class="item_image">
<img border="0" class="item_thumb" src="http://example.com/product_image.jpg" />
<span class="item_price">$00.00</span><a target="_blank" href="https://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=(Email chính tài khoản nhận tiền)&product_name=(Mã đơn đặt hàng)&price=(Tổng giá trị)&return_url=(URL thanh toán thành công)&comments=(Ghi chú về đơn hàng)" ><img src="https://www.nganluong.vn/data/images/buttons/3.gif"  border="0" /></a>
</div>
<div class="item_Description">
Mauris sit amet orci arcu, nec imperdiet quam. Praesent luctus orci sit amet lectus accumsan id auctor purus rhoncus. In lorem dui, bibendum sit amet tempor vitae, tincidunt eu nulla.
</div>
And then click publish.

Nếu bạn làm ăn được tiền thì chuyển 1 đô vào tài khoản paypal của mình ún cà fê ấy mà .
.devil có gì không hiểu cứ tạo câu hỏi tại diễn đàng ! pm yahoo mình ko trả lời ! thân ái .
Đây là bài viết khá công phu ! nên các bạn có copy thì xin 1 cái link đến toilam.com

17 comments:

Unknown said...
January 2, 2015 at 7:46 PM

chuyển thanh toán từ đô sang dùng vnđ thì làm thế nào banh ơi và khi chuyển về vnd rồi thì bỏ 2 số 0 ở sau dấu chấm như thế nào