Loading

Cách làm máy bay không cánh

16 comments
Chuẩn bị ống hút , kéo , giấy ,keo
cách làm Máy bay không cánh

Cắt 1 vòng nhỏ 1 vòng bự dán vào ống hút là bay được rồi cool
cách làm máy bay không cánh
cách làm máy bay không cánh

Chúc mấy bạn vui vẻ
chú ý : khi nó bay thì mấy bác đừng có bắn em nó tội nghiệp crying

16 comments:

rasheed said...
March 4, 2019 at 11:31 AM